KVKK Aydınlatma Metni

Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi kullanıcının siteyi işbu gizlilik politikalarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi gizlilik prensiplerinde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. 

Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi, kullanıcının adı, soyadı, TC No’su, e-posta adresi, telefon numarası, şehir bilgisi, ikametgah adresi, kimlik ön yüz görseli, kimlik arka yüz görseli, arşivli sabıka kaydından oluşan kişisel verileri hizmetlerimizi sunma, pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçme, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetleri ile sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi, hizmetin ifası amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla bilginiz dahilinde olan iş ortakları ve tüm Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.

Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi kullanıcılarının kişisel verileri, bu Aydınlatma Metni ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi, kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarla talepleri halinde kişisel verileri bilgileri paylaşma hakkını daima saklı tutar.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi dahilinde başka sitelere link verilebilir, yönlendirme yapılabilir. Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

Bu site kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir. 

Kişisel Veriler

Kullanıcının ve müşterilerinin kişisel verileri, Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel veriler Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi tarafından da güncellenebilecektir.

Bu siteden toplanan bilgiler şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde devredilebilir.

Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi, işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi'nin değişiklik yaptığı Aydınlatma Metni hükümleri Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurtiçi veya yurtdışı aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. 

Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar ve gösterimler yapmak amacıyla internet sitesini kullanırken kullanıcılardan bazı kişisel verilerin (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) verilmesini talep etmekte ve kişisel verilerinizi bu amaç doğrultusunda toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır. Site, daha iyi hizmet verebilmek ve servisleri geliştirmek amacıyla 3. şahıslar ile yapılacak işbirliği kapsamında 3. şahıslar ile paylaşılabilir. Kullanıcı, kişisel verilerin Hummingdrone Havacılık Arge ve Yazılım Limited Şirketi tarafından bu koşullar ile kullanılmasını, işlenmesini, aktarılmasını ve saklanmasını kabul eder.

Kullanıcılar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

  1. kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;

  2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

  3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

  4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

  5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

  6. kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

  7. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

  8. işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

  9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Lütfen kişisel verilerinizin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesine yönelik başvuruları veya verilerin korunmasına ilişkin her türlü soruyu doğrudan site yönetimine bildiriniz.

Çerezler

Farklı internet siteleri üzerinde sitemizin trafiğini arttırmak adına çerezler (bir karakter dizisi içeren küçük bir dosya) kullanmaktayız. Kullandığımız çerezlerin çoğu oturumunuzu kapattıktan sonra bilgisayarınızın ana belleğinden silinmektedir. Geri kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerini kaydetmek, sitemize tekrar giriş yapıldığında kullanıcıların rahatlıkla tanımlanabilmesi ve kullanıcı eğilimlerini yakından izlemek de dahil olmak üzere hizmetlerimizin toplam kalitesini artırmak için kullanılırlar. Anlaşma yaptığımız kampanya ortaklarımız bu çerezleri kullanarak kullanıcı bilgilerini toplama, dağıtma ve kullanmaya vakıf değildirler. Söz konusu çerezler tarafımızca her türlü kontrol ile geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Bu kontrollere göre virüs ya da bilgisayarlara zarar verebilecek bilgiler ve veriler çerezler üzerinde bulunmamaktadır. Ancak bununla beraber kötü niyetli kullanıcıların sunmuş oldukları yazılım ve önlenemeyen datalar ya da kendi hatalarınızdan dolayı bilgisayarınızda var olan virüs ve/veya Truva atı gibi programlar dolayısıyla, sunduğumuz çerezler dolayısıyla herhangi bir şekilde sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Ancak, kullanıcılar dilerlerse çerez dosyasının gelmemesi veya çerez dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Her Kullanıcı, işbu web sitesini ziyaret ederek, işbu Aydınlatma Metni hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. 

Sorularınız ve talepleriniz için bize hello@hummingdrone.co mail adresinden ulaşabilirsiniz.